1 במהלך 7 הימים האחרונים, האם היו לך ?כאבי בט
2 הרגשתבמהלך 7 הימים האחרונים, האם ?)הדוקה ומלאהנפוח (הקיבה שלך הרגישה
3 הקיבה במהלך 7 הימים האחרונים, האם , ?שלך השמיעה רעשים
4 ?שחררת גזיםבמהלך 7 הימים האחרונים, האם
5 שחררתבמהלך 7 הימים האחרונים, כאשר ?הריח רע מאוד האם זה גזים
6 הרגשת במהלך 7 הימים האחרונים, האם (אבל לא הקאת)?בחילה
7 לא היה במהלך 7 הימים האחרונים, האם ?לך תיאבון
8 במהלך 7 הימים האחרונים, האם היה לך ?שלשול (צואה מימית)
9 במהלך 7 הימים האחרונים, האם חשת צורך לרוקן את המעיים כדי לרוץ לשירותים?(לעשות צרכים)
10 שלך הצואהבמהלך 7 הימים האחרונים, האם ?כתומה או בהירה יותרנראתה
11 הצואה שלך במהלך 7 הימים האחרונים, האם רע מאוד?הריחה
12 במהלך 7 הימים האחרונים, האם ראית או היה ?על נייר הטואלט או שומן או שמן בצואה שלך
13 במהלך 7 הימים האחרונים, האם הרגשת בגלל קרוב לשירותיםשאתה צריך להיות שלך?בעיות האנזימים
14 נמנעת במהלך 7 הימים האחרונים, האם ?ממזונות שמנוניים
15 בעיות במהלך 7 הימים האחרונים, האם ?להתרכז שלך השפיעו על יכולתך האנזימים
16 במהלך 7 הימים האחרונים, האם הרגשת בעיות בגלל נבוך כאשר הלכת לשירותים?האנזימים שלך
17 במהלך 7 הימים האחרונים, האם הרגשת בעיות בגלל לחוץ או חרד ,מודאג?האנזימים שלך
18 בעיות במהלך 7 הימים האחרונים, האם הפעילויות השפיעו על האנזימים שלך?החברתיות שלך
Have you been diagnosed with PEI before?
To protect the integrity of the instrument, the PEI-Q including the user manual, scoring algorithm and any versions or translations of the above, and all associated intellectual property rights, are owned by Abbott. PEI-Q questionnaire was developed and validated by group of scientific authors as a patient-reported outcome instrument. Related publications: 1. Qualitative Assessment of the Symptoms and Impact of Pancreatic Exocrine Insufficiency (PEI) to Inform the Development of a Patient-Reported Outcome (PRO) Instrument. The patient. Mar 22 2017;10(5):615-628. 2. Johnson at al. Psychometric evaluation of a patient-reported outcome measure in pancreatic exocrine insufficiency (PEI). Pancreatology. 2019; 19: 182-190.